Tööraamat "Mina lähen kooli"

8,89 €
"Mina lähen kooli" tööraamat on täis põnevaid, eriilmelisi ja mängulisi ülesandeid rohkete piltide ja meisterdamisideedega. Tööraamat on üles ehitatud teemapõhiselt - mina õppijana, kodu ja pere, tervislik eluviis, tähtpäevad, aastaring looduses. Tööraamatus pööratakse tähelepanu lisaks lugemise-, kirjutamise- ja arvutamise ülesannetele ka nendeks ettevalmistavatele tegevustele. Tööraamat on mõeldud lapsele, kes on minemas kooli. Ülesanded lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst) õppetegevuse eesmärkidest ja sisust. A4 formaat, 96 lehekülge. Suuremate koguste puhul, mis ei mahu pakiautomaadi S-suurus kappi, võta meiega eraldi ühendust aadressil kaldgrupp@gmail.com
Võimalus osta ka arvega ning samuti väljastame e-arveid.
Lisa ostukorvi